ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์


เวลาทำการวันจันทร์ - ศุกร์

08.30 - 16.30 น.

หัวข้อที่เลือก

Drop files here or Click to Upload

ขนาดรวมของไฟล์ไม่เกิน 20 MB. สามารถรองรับไฟล์เอกสาร เช่น .pdf / .txt / .xlsx / .xls / .doc/ .docx/ .jpeg / .jpg / .png เป็นต้น

 ⓘ  ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านคลิกลิ้งค์อีเมล หรือ sms

ธนาคารออมสินมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส โดยจะรักษาความลับ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ และผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิตรวจสอบ ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

*